X
header one

Kui te ei tea täpselt, millised lisaseadmed sobivad just teie kuuldeaparaatidele, pöörduge abi saamiseks oma kuuldeaparaatide spetsialisti poole.

easyTek tugi

easyTek täpsemalt

easyTek_features-graphic_B2C_950x1108px

(1) Multifunktsionaalne nupp

(2) Kaelapael, ühtlasi ka antenn

(3) Mikrofoni avad

(4) LED-tulede indikaator

(5) Kaelapaela avad

(6) Helitugevuse nupud

(7) Audioseadmete ava 3,5 mm pistikule

(8) FM vastuvõtja ava

(9) Lähtestusnupp Reset

(10) Mikro-USB laadimisava

easyTek – lihtne paaritumine

Kuuldeaparaadid: esimene samm

Pange easyTek kaela. Lülitage see sisse, vajutades (1), kuni sütib roheline LED (4).

easyTek_easy-pairing_1_768x400px

Kuuldeaparaadid: teine samm

Asetage kuuldeaparaadid kõrva ja lülitage sisse. Roheline LED (4) vilgub ja kustub seejärel pikkamööda. Nüüd on kuuldeaparaadid easyTEKiga paaritunud.

easyTek_easy-pairing_3_768x400px

Bluetooth’i valmidusega seadmed: esimene samm

Lülitage easyTek sisse, vajutades (1) mitu sekundit. Kui sinine LED (4) ei hakka automaatselt vilkuma, vajutage (1) ja helitugevuse nupule “+” (6), kuni hakkab.

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

Bluetooth’ valmidusega seadmed: teine samm

Lülitage sisse Bluetooth funktsiooniga seade, mida soovite easyTekiga ühendada. Otsige ja valige easyTek. Sinine LED (4) vilgub ja kustub seejärel pikkamööda.

easyTek_easy-pairing_4_768x400px

TV-saatja: esimene samm

Lülitage easyTek sisse,vajutades ja hoides mitu sekundit all nuppu (1). Seejärel vajutage (1) ja samaaegselt mõlemat helitugevuse nuppu (6), kuni sinine LED (4) hakkab vilkuma

easyTek_easy-pairing_2_768x400px

TV-saatja: teine samm

Lülitage TV saatja sisse, nii et see on easyTekist 1 m raadiuses ja oodake, kuni seadmed paarituvad. Selleks kulub ca 2 minutit. Sinine LED (4) lõpetab vilkumise ja jääb põlema.

easyTek_easy-pairing_5_TV-transmitter_768x400

miniPocket tugi

miniPocket lähemalt

miniPocket_features_950x950px

(1) Kõlar

(2) LED tule indikaator

(3) Helitugevuse nupud

(4) Nuppude lukustus

(5) Programmi vahetamise nupp

(6) Tagumisel küljel: patareisahtel

(7) Tagumisel küljel: ava võtmehoidja külge kinnitamiseks