X
header one

Sinu elu, sinu maailm, sinu kuulmine.

Hea kuulmine on meie igapäevases elus väga oluline, ent normaalse kuulmisega inimesed ei mõtle tavaliselt selle tähtsusele. Sõpradega vestlemine, muusika nautimine ja hoiatus-signaalide kuulmine – seda peetakse loomulikuks.

Kuulmine mängib meid ümbritseva maailmaga suhestumises  suurt rolli. See hõlbustab suhete loomist ja avab mitmekesise tajumiskogemuse. Samas on see väga keerukas ja tundlik meel.

Seega – pöörame sellele väärilist tähelepanu…

Kuidas kuulmine toimib:

Kõik ülalmainitud on tüüpilised kuulmise halvenemise tunnused. Aga ärge muretsege. Kuulmislangust ei pea taluma. Te saate midagi ette võtta ja peaksitegi seda tegema.

Inimkõrv koosneb kolmest osast – välis-, kesk- ja sisekõrv.

Väliskõrv: Väliskõrv püüab kinni helisignaali ja edastab selle kuulmekanali kaudu kuulmekilele.

Keskkõrv: Helilained panevad kuulmekile võnkuma. Kuulmeluukesed – vasar, alasi ja jalus – juhivad võnked sisekõrva.

Sisekõrv: Teos muundatakse kuulmeluukeste liikumine elektriimpulsiks. Kuulmisnärv edastab elektriimpulsid ajju.

ear-graphic_Signia_950x702px

Järgnevast videost näete kuidas kuulmine toimib:

Kuulmislangus

Kuulmislangus tekib üldjuhul aegamisi mitme aasta jooksul. Kuulmislanguse mõju muutub tajutavaks järk-järgult, mis muudab selle äratundmise keeruliseks. Tihti on sugulased, sõbrad või töökaaslased need, kes esimesena märkavad, et midagi on valesti.

Siiski on olemas selged märgid, et teie kuulmisega pole kõik korras. Kas teil on raskusi telefonikõnede jooksul räägitu mõistmisega? Kas teie pereliikmed teevad märkusi liiga valju heli kohta, kui te kuulate raadiot või vaatate telerit? Kas teil on keeruline jälgida vestlust, mis toimub restoranis või mürarikkal tänaval? Kas te tunnete sageli kurnatust pärast pereüritusi, kuna kuulamine nõuab pingutust? Kas te kuulete paremini kui vaatate kõneleja suunas?

primax-situation-16_cocktail-bar_950px

Kõik ülalmainitud on tüüpilised kuulmise halvenemise tunnused. Aga ärge muretsege. Kuulmislangust ei pea taluma. Te saate midagi ette võtta ja peaksitegi seda tegema.

Paljudel on raske kuuldeaparaadi kandmise mõttega leppida. Nad venitavad otsustamisega ja astuvad esimese sammu alles siis, kui kehva kuulmisega seotud probleemid muutuvad neile kurnavaks.

Siiski, mida varem te kuulmislangusega tegelema hakkate, seda parem. Kuuldeaparaadid aitavad säilitada kuulmiseks vajalikke närviühendusi teie ajus ka alles algava kuulmise languse puhul. Mida kauem te kuuldeaparaatide soetamisega venitate, seda raskem on teil nende toimimisega harjuda ja seda enamast jääte te oma elus ilma.

Kuulmiskao võimalikud tagajärjed:

  • Keskendumisvõime langus
  • Vähenenud kõnest arusaamine
  • Raskused suhtlemisel
  • Mälulangus
  • Kohanemisraskus uute asjadega
  • Töötulemuslikkuse langus
  • Tunnustuse vähenemine
  • Ärrituvus, stress, depressioon
  • Võõrdumine seltsielust, endasse tõmbumine

Kuulmiskahjustuse põhjus võib olla kõigis kõrva osades. Välis- või keskkõrva väärtalitlust saab üldjuhul parandada ravimite või kirurgilise sekkumisega. Samas üle 80% kõigist kuulmiskahjustustest on põhjustatud sisekõrva väärtalitlusest. Tänapäevased kuuldeaparaadid suudavad kompenseerida enamiku sisekõrva kahjustustest.

Kõik kuulmiskaod on siiski unikaalsed. Tihtipeale ei suuda kuulmislangusega inimesed eristada vaikseid ja kõrgetämbrilisi helisid ning neil on raskusi näiteks sosina, laste häälte ja linnulaulu kuulmisega.

See video aitab kuulmislangust mõista:

Binauraalne ehk kahepoolne kuulmine - kaks kõrva kuulevad paremini kui üks

Loodus on andnud meile sihilikult kaks kõrva.  Binauraalne kuulmine ehk kuulmine mõlema kõrvaga aitab lokaliseerida heliallikat olenemata selle asukohast. See aitab meil täpselt keskenduda olulisele, lastes meil tajuda teatud helisid – nagu kõne – valjemini ja selgemalt ning eirata teisi helisid. Kõige tähtsamate binauraalsete protsesside hulka kuuluvad binauraalne olulise eelistamine, binauraalne summutamine, binauraalne suunatud kuulamine.

Binauraalne eelis

Kui me kuuleme heli mõlemas kõrvas, on see nagu sama heli kahekordne kuulmine. See aitab ajul paremini olulist tajuda. Kuulmiskao puhul on see mõju märkimisväärselt väiksem. Seeläbi aitab kuuldeaparaatide mõlemas kõrvas kandmine kuulmist paremini taastada.

Binauraalne summutamine

Olukordades, mil esinevad samaaegselt müra ja kõne, aitab mõlema kõrvaga kuulmine anda kõnele eelise müra ees, mis muudab kõne valjemaks kui see tegelikult on. Kuulmislanguse puhul on see mõju tunduvalt väiksem.  Kuuldeaparaatide mõlemas kõrvas kandmine aitab müra binauraalsest summutada.

Binauraalne suunatud kuulamine

Mürarikastes situatsioonides, kui helid tulevad erinevatest asukohtadest, aitab kahe kõrvaga kuulmine valida ajul välja meid huvitava heliallika ja sellele keskenduda. Kuulmislanguse puhul on see efekt märkimisväärselt väiksem.  Kuuldeaparaatide mõlemas kõrvas kandmine aitab taastada binauraalse suunatud kuulmise. (Counseling Suite 3.3)

primax-situation-3_people-in-car_1800px

See video aitab mõista binauraalset kuulmist:

Tegutse nüüd

Alles siis, kui kuulmine on märkimisväärselt langenud, hakkame saama aru, kui oluline see on meie igapäevaelus.

Miks tuleks kohe tegutseda?

Kuulmislangus tekib järk-järgult

Kuulmislangus on enamasti pikaaegne protsess, mis kestab aastaid. See on nii “hiiliv”, et me ei märka negatiivset mõju koheselt.

Korrigeerimata kuulmislangus mõjutab meie elu

Suhtlemisprobleemid pere, sõprade ja töökaaslastega võivad viia ärrituvuse, stressi, eraldatuse ja isegi depressioonini.

Mida varem, seda parem

Mida varem saame endale õigesti sobitatud kuuldeaparaadid, seda parem. Seda isegi kerge kuulmislanguse puhul.

Aju treenimine

Kui te taas kuuldeaparaatide abil hästi kuulete, saab aju stimulatsiooni ja te säilitate vaimse erksuse.

Võtke elult rohkem

Elukvaliteet paraneb ja see soodustab omakorda sotsiaalset suhtlemist.

Connexx-Eight_acoustician-man-fitting_950px

Heal kuulmisel on palju positiivseid külgi. Uuringud tõestavad, et valdav enamus kuuldeaparaatide kasutajaid on oma kuuldeaparaatidega väga või ülimalt rahul. Kogenud kasutajad räägivad, et nende sotsiaalne aktiivsus, aga ka kehaline ja vaimne heaolu, on oluliselt paranenud. Nad tunnevad, et on paremas vormis ja uutele väljakutsetele avatud.

Olge avatud uutele kuulmiskogemustele – need tõstavad teie elukvaliteeti.

Tegutsege kohe! Uurige, kus asub teile lähim kuulmiskeskus:

Kuulmiskeskuse otsing